Should you bill for initial consultations

Hereby a comment I posted in a discussion on linkedin about this subject.
Free first consultation? It depends:
I read the previous comments. Maybe it would be interesting to make a list and depending of the result / answers, you would charge more likely or not.
Example list:
1. Who am I? Experienced lawyer in that field/area of law? The more experienced, less free advice?
2. Who am I? Reputation in that field/area of law? The more reputed, less free advice?
3. Who is the client? Existing / referral / unknown
4. Who is the client? What attorney does he want? Can he afford the lawyer he wants?
5. Who is the client? Reputation of the client. Known for fishing?
5. What is it about? Listening and orientation?
6. What is it about? Listening and legal advice?
7. Where? Some colleagues also refer to where your practice is. But here I don’t see why it is important or different because it has more to do with the previous questions.

WHO WILL correct and complete the list? 😉
Thx

Nazicht van overeenkomsten soms duurder bij ContractScan.be en ondernemers die NIET in zand willen spelen

Graag breng ik u op de hoogte van mijn laatste ervaring bij het nazicht / opstellen van een contract.

Regelmatig word ik, via één van mijn websites nl. Contractscan.be, gecontacteerd door een nieuwe cliënt met de vraag een contract na te kijken.

Het contract dat wordt doorgestuurd is dan dikwijls een samenraapsel van hetgeen hij of zij op het internet heeft gevonden.

Omdat het regelmatig gebeurd, vond ik het moeite hier een blogartikel over te schrijven.

De klant stuurt dit door met het idee dat hierdoor mijn ereloon lager zou zijn. Want hij heeft toch al een contract…

Het laatste contract dat ik diende na te kijken waren eigenlijk drie contracten in één, met drie partijen ipv twee.

De cliënt was dan ook verbaasd dat ik hem er plots op wees dat de credits voor het nazicht van de overeenkomst op waren na meer dan drie uur nazicht en advies.

Inderdaad. De cliënt dacht tijd te winnen terwijl ik juist tijd verloor. Dit resulteert in een hogere kost. Logisch niet?

Vandaar dat het beter is dat u kort meedeelt wat het doel is van uw overeenkomst. Nog beter, eerst stelt u zich voor. Wie bent u? Wat doet u? Wat wil u?

Wij stellen u dan verder vragen die u beantwoordt en op die manier wordt het contract opgebouwd.

Wanneer u nazicht vraagt, moet een contract geanalyseerd worden en terug opgebouwd… Het vergt meer tijd en die tijd kan niet altijd volledig berekend worden.

Zeker wanneer door communicatie met de cliënt blijkt dat zijn volledig businessmodel dient herbekeken te worden.

Het begon dus met nazicht van een samenraapsel.

Maar wees tevreden, wij vertellen u zoals het is, op basis van onze brede ervaring.

U zou anders verder werken op basis van zand ipv stevige fundamenten.
Tenzij u graag in zand speelt uiteraard…

Tips: uw advocaat, spaar tijd en geld, bereid zelf ook de consultatie voor!

Uw advocaat heeft meer dan 1 client en meer dan 1 zaak.

Welk uw probleem of vraag ook is, het is belangrijk dat uw advocaat tijd vrij maakt voor u.
Dit is voor u het belangrijkste moment. Dus bereidt u voor. Dit hangt niet alleen van uw advocaat af. Overtuig hem u te helpen. Hoe doet u dat?

Het maken van de afspraak: Deel aan uw advocaat of zijn medewerkster mee hoeveel tijd u zal nodig hebben en zeg in 1 zin waarover het gesprek zal gaan. Het voordeel is dat u dan ook voorbereid bent en daardoor kort kan zijn. Dit kan telefonisch hetzij via email. Zelf verkies ik email.

Wij maken het dossier al aan. Ik bereid me voor met vragenlijst. Op die manier heeft uw advocaat al een idee waarover het gaat en kan hij kiezen zich al dan niet voor te bereiden voor het gesprek.

Niet elke materie behoort tot het interessegebied (specialisatie) van uw advocaat en dat hoeft ook niet.

Belangrijker is dat uw advocaat naar u luistert. Als hij niet luistert, kan je hem ook niet overtuigen.

Anecdote: onlangs vertelde een cliente mij dat zij voordien een heel gekend advocaat had, wij noemen ze media-advocaten. Zij vertelde dat hij waarschijnlijk heel goed was in zijn job maar dat hij bijna niet bereiken was, zijn emails niet beantwoordde, kortom weinig tijd had. Ik legde haar uit dat het probleem niet noodzakelijk bij de advocaat lag. Kijk als client ook naar jezelf. Het gaat erom je te positioneren naar je advocaat toe.

Hang geen lang verhaal op. Wees kort. Door kort te zijn wek je juist interesse op. Het geeft ook een gevoel van eerbied voor de kostbare tijd van uw advocaat. Lange gesprekken verhinderen hem te DOEN. Dus actie te ondernemen. Want dat is toch hetgeen u wenst. Dat hij iets DOET.

Eenmaal de feiten kort uiteengezet, vraag hoeveel tijd hij zal nodig hebben om een analyse op te stellen en vervolgens zijn advies te geven.

Het is juist de job van de advocaat de juiste vragen te stellen die hem toelaten zich een idee te vormen van u en uw vraag/probleem. Ik houd ervan te weten wie mijn client is en zal eerst beginnen met vragen die op het eerste zicht niets met de zaak te maken hebben. Ik weet graag met wie ik te doen heb voor ik het opneem voor een client. Omdat ik weet dat ook de client moet overtuigd worden van zijn gelijk of ongelijk. Dus bereid u ook voor op dergelijke vragen. Een advocaat heeft geheimhoudingsplicht dus u hoeft zeker niet te liegen of zaken te verzwijgen. U kan uw advocaat enkel overtuigen door zelf correct te zijn.

Eenmaal als uw advocaat achter u staat, kan hij ook zijn best doen!

Als u uw advocaat wil overtuigen, respecteert u ook dat u hem betaalt voor zijn prestaties. Hij oefent het beroep nu eenmaal uit om geld te verdienen. Veelal lijkt dit nog steeds een taboe. Overtuigen gaat om wederzijds respect. Als u twijfelt hoeveel het zal kosten vraag dit dan.

In de media stel dikwijls vast dat clienten verwonderd zijn over de erelonen van advocaten. Terwijl wij hier locaal de laagste erelonen hebben. Dit is te wijten aan een gebrek aan communicatie en professionaliteit. Maar dikwijls ook aan een gebrek aan respect.

Een client die mij consulteert weet dat hij zal betalen voor een evenwicht tussen het gebruiken van de tijd van een advocaat met
* drie keer onderscheiding aan de Univ;
* 24 jaar ervaring;
* mijn reputatie in bepaalde materies;
* analytisch denken, to the point, correct en professioneel advies;
* multi-culturele rijkdom, wijsheid en meertaligheid,
* mijn out of the box – visie, inlevingsvermogen en overtuigingskracht,
en wat mijn hulp waard is voor hem waard is!

Respect voor dit evenwicht is de basis voor een goede advocaat/client-relatie. Op die manier zullen zij elkaar maar vooral ook derden kunnen overtuigen.

Mijn vaste clienten zijn dan ook tevreden over het evenwicht tussen wat ik hen bied en wat zij hiervoor betalen.

Daarom laat ik mij niet verleiden tot snel telefonisch advies.

Wat kan u hieruit afleiden?
1. Laat u niet verleiden Uw advocaat telefonisch te bellen om snel iets te weten. Tenzij u op deze manier samenwerkt uiteraard. Trouwens, wat voor u als client eenvoudig lijkt, kan juridisch veel complexer zijn dan u denkt. Het is dus aan uw advocaat om dit te bepalen. Waarom heeft u hem anders nodig? Om enkel u gelijk te geven? Wat wint u daarbij? Maar best is dat u een email stuurt. Uw advocaat kan dan zelf beslissen wat en hoe snel hij antwoordt. Als u het toch anders doet, zal u krijgen wat u wil: een snel telefonisch advies…
2. Bereid uw vragen voor op papier, u vergeet niets en er kan gestructureerd gewerkt worden.
3. Het oplossen van vragen, problemen, actie vergt structuur, planning, strategie. Een goede basis biedt meer kansen op succes.
4. Voorbereiding en wederzijds respect is al half overtuigen!