Nieuwe wet 1 juli 2013, Ingebrekestelling advocaat stuit de verjaring

Wet_2013 05 23_Ingebrekestellingsbrief advocaat

Wanneer wij als advocaat een ingebrekestelling versturen wordt de verjaring gestuit.

Volg de link voor de wet en de voorwaarden.

Incassoadvocaat.be, What to Check Before You Collect

Interesting article on debt collection.

What to Check Before You Collect.

via What to Check Before You Collect.

www.

incassoadvocaat.be