Nieuwe wet 1 juli 2013, Ingebrekestelling advocaat stuit de verjaring

Wet_2013 05 23_Ingebrekestellingsbrief advocaat

Wanneer wij als advocaat een ingebrekestelling versturen wordt de verjaring gestuit.

Volg de link voor de wet en de voorwaarden.

Testlancering van iLegal.be. De treden van de trap.

iLegal overkoepelt al mijn nederlandstalige activiteitsvelden als advocaat. Het advocatenkantoor is nu gevestigd in Sint-Truiden, @BrustemAirport @TheLAWfarm.

Voor elke activiteit heb ik steeds afzonderlijke websites gehad met daaraan gekoppeld de blogs over specifieke onderwerpen.

De volgende stap is het integreren van posts uit het verleden van de diverse blogs.

Doel is alles te centraliseren onder iLegal.

Veel cliënten zullen opgelucht zijn dat alles onder één noemer beschikbaar wordt.

De circel, waaraan ik bijna tien jaar geleden begonnen ben, is nu rond.

Weer een droom die werkelijkheid wordt. Maar aan deze droom heb ik het langste gewerkt. Als solo-advocaat zonder medewerkers is dit niet evident geweest.

Een olifant kan je opeten, stukje per stukje. (chinees gezegde)
Wie niet ale treden van een trap neemt, zal vallen. (afrikaans gezegde)

De diverse websites zijn contractscan.be betreffende contracten, brandscan.be betreffende het vastleggen van merken en procedures betreffende merkenrecht, websitescan.be betreffende internetrecht als internetadvocaat, copyrichtscan.be betreffende auteursrecht en IP recht.

Viveri.be als strafpleiter en advies betreffende strafrecht.
iNegotiate.mobi is in aantocht betreffende het voeren van onderhandelingen. De website iNegotiate.mobi zal Engelstalig worden en geschreven in samenwerking met advocaten uit diverse landen.

iNegotiate Onderhandelen Brainstormen voor de oplossing van een conflict

Op een website las ik een artikel over brainstormen bij onderhandelingen voor de oplossing van een conflict. 

Op het eerste zicht lijkt dit uiteraard niet evident. Ook als advocaat kom ik slechts weinig mensen tegen die streven naar een oplossing.
Dit terwijl niemand belang heeft het conflict op de spits te drijven en de oplossing over te laten aan een derde waarbij je dan zelf de controle verliest over de oplosing.

In een conflictsituatie is het voor partijen moeilijk om toegevingen te doen, informatie uit te wisselen, laat staan samen te werken.

De beste oplossing voor een conflict, is deze waarbij beide partijen vertrekken met het gevoel dat ze meer hebben gewonnen dan wat zij hadden verwacht.

Als onderhandelingen een meerwaarde bieden, bereik je een win/win situatie.

 Uitwisselen van informatie is de basis.

Als partijen niet samenwerken is het eerder een gevecht of ruilhandel.
Een belangrijk middel om vervolgens tot oplossingen te komen is brainstormen.
Het kan oplossingen bieden en mogelijks een onverwachte meerwaarde voor de betrokken partijen.

Brainstormen biedt bijgevolg kansen door goedkope toegevingen bij onderhandelingen.
Partijen doen er goed aan hun kijk op de discussie te verbreden. Ipv de focus te houden op de basis en verlangens van beide partijen, is het beter om samen te werken en te zoeken naar het identificeren van zo veel mogelijk behoeften.

Door toegevingen te doen wordt er een meerwaarde gecreëerd aan de onderhandelingen.

De waarde van de zaken verschilt ook per partij. Sommige zaken zijn voor ene meer waard dan de andere.

Maar het helpt ook om toegevingen te doen omdat partijen beseffen dat ze er juist meer kunnen uithalen.

Je doet gemakkelijker een toegeving wanneer je tegelijkertijd iets in de plaats krijgt dat voor jou waardevoller is dan voor de andere partij.

Zo kom je gemakkelijker tot een balans.

Door die balans kunnen de partijen tevreden uit de onderhandelingen komen.