Factuurvoorwaarden Telecomperator herleid door rechter art 1231 BW en art 1153 BW

In een procedure voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel heeft de Rechtbank het verweer aanvaard van een consument opgeworpen door iLEGAL Advocatenkantoor.

De consument had een tweede abonnement afgesloten in het kader van een actie. Zij ging ervan uit dat haar eerste abonnement was afgesloten.

Omdat de operator niet kon bewijzen dat hij de consument hierop bewezen heeft, werd de operator voor het grootste deel zelf aansprakelijk geacht voor het gebruik van de eerste kaart door een dief die de kaart had gestolen van de consument.

Ook herleidde de Rechtbank de vergoeding wegens contractbreuk of beëindiging van de overeenkomst evenals de intresten op basis van artikel 1231 BW en 1153 BW.Uw partner bij contracten en factuurvoorwaarden

Voor verdere info kan u ons contacteren via dit formulier:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s